Konkurranseregler

  • Konkurransen er åpen for personer i alderen 16 til 23 år pr. 31. desember det året finalen holdes.
  • Deltakerne må ha fast eller midlertidig adresse i Hedmark eller Oppland i hele eller deler av det året finalen holdes, eller være oppvokst i ett av fylkene.
  • Det kan konkurreres på fritt valgt instrument inklusive sang og i alle sjangere.
  • Konkurransen er kun åpen for solister, eventuelt med inntil to med-musikere / akkompagnatører.
  • Akkompagnementet må fremføres live i finalen.
  • Om en deltaker er syk eller av andre årsaker ikke kan delta i finalen, vil reserve rykke opp.

To runder
I første runde vurderes deltakerne på grunnlag av innsendt opptak av en fagjury bestående av tre til fem personer. Seks deltakere plukkes ut til å delta i finalen. De seks finalistene må kunne gjøre lyd/tv-opptak av finalerepertoaret på NRK Hedmark og Oppland i løpet av september/begynnelsen av oktober året finalen avholdes. Tid for dette avtales nærmere.

Finalen
I  finalen får alle deltakerne fremføre ett eller flere fritt valgte stykker på til sammen maksimalt åtte minutters lengde. Finaledeltakere som ønsker med-musikere/akkompagnatører må skaffe dette selv. Det blir begrenset øvetid på scenen i forbindelse med avviklingen av finalen.

Det forventes at finalistene stiller seg til disposisjon for å delta på et arrangement i Eidsivas regi i løpet av det første året etter finalen. Utgifter i forbindelse med slike arrangementer dekkes av Eidsiva. Reisen frem og tilbake til finalen betales av deltakerne selv. Øvrige kostnader, arrangementer i forbindelse med finalen, samt eventuell overnatting, dekkes av Eidsiva.